Strona Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek
 
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Nawigacja
Strona Główna
Kontakt

INFORMACJE FARMACEUTYCZNE
O Nas
Księga Gości
Komunikaty
Co o Nas myśla inni ?
O Nas w Mediach
Ważne i przydatne
Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych RP
Pomoc Techniczna Dla Wszystkich
Projekt Nowej Listy Leków 03.2010
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22.10.2010 - pobierz
Najnowsza lista - 22.10.2010
Co o Nas myśla inni ?
Ciekawe odnośniki i linki :

 
http://forum-farmaceutyczne.org/punkty-apteczne-nowe-przepisy-t2698.html


http://www.rp.pl/artykul/115601,162564_Punkty_apteczne_to_nie_to_samo_co_apteki.html


http://www.biznesforum.pl/punkt-apteczny-vt9631.html   he he


http://wif.poznan.bip-i.pl/public/?id=39203    he he


http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/317230,punkt_apteczny_mozna_utworzyc_tylko_
na_wsi.html
  
daje do myslenia...http://www.zztf.republika.pl//  oficjalna strona Techników F. RP


http://www.tok.fm/TOKFM/1,97907,7206407,Krakow__Wlasciciele_punktow_aptecznych_
zapowiadaja.htmlhttp://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80269,7206407,Krakow__Wlasciciele_punktow_aptecznych_
zapowiadaja.html
http://zdrowie.w.polsce.org/980218-zdrowie/http://serwisy.forsal.pl/artykuly/317382,punkt_apteczny_mozna_utworzyc_tylko_na_wsi.html

Wyszperane w Internecie...

oryginalny text znajduje sie tu : 

http://www.gover.pl/publikacje/glos-w-obronie-punktow-aptecznych

                  
Głos w obronie punktów aptecznych
fot. Wprost 

fot. Wprost
 

Pragnę zwrócić uwagę państwa na próbę CICHEGO przeforsowania rozporządzenia ministra zdrowia dotyczącego zmian
dostępności leków w punktach aptecznych.
Jego wprowadzenie wpłynie bardzo niekorzystnie na rozwój terenów wiejskich

1.

ponieważ punkty apteczne pozbawione zostaną możliwości sprzedawania setek

produktów leczniczych między innymi. środków antykoncepcyjnych ,

preparatów zawierających heparynę( clexane, fraxiparine, fraxodi)

oraz tzw. wdechów stosowanych w astmie i alergiach.

Spowoduje to upadek większości punktów aptecznych,

które i tak balansują na krawędzi opłacalności, ponieważ w porównaniu

z aptekami ich obroty są kilkakrotnie mniejsze

2.
 
Zmusi to ludzi chorych

do wielokilometrowych wypraw po leki, a osoby starsze i samotne

tych leków często pozbawi w ogóle. Przeczy to „ocenie skutków regulacji”

dołączonej do ww . projektu rozporządzenia, w którym twierdzi się,

że rozporządzenie nie będzie miało ono wpływu na rozwój regionalny

czy poziom bezrobocia a wręcz ma zwiększyć poziom ochrony zdrowia

poprzez zapewnienie możliwości zasięgnięcia porady w aptekach ,

które będą miały wyłączność na obrót tymi lekami

3.

Co wydaje się być kompletną bzdurą ,bo z jednej strony

proszę wskazać jakąkolwiek statystykę pokazującą odsetek pacjentów

poszkodowanych poprzez zbyt niski poziom opieki w punktach aptecznych.

(trudno żeby farmaceuta przy okienku sprawdzał pacjentkę

czy prawidłowo stosuje antykoncepcję ) .

A z drugiej zmniejszenie dostępności leków w z pewnością wpłynie

negatywnie na stan zdrowia ludności zamieszkującej tereny wiejskie

poprzez częstsze przypadki ich niewykupowania.

Do tego dochodzi dziwna, by nie powiedzieć że

wręcz korupcyjna otoczka sprawy.

Rozporządzenie próbuje się przepchnąć w expresowym tempie

po 7 dniowych „konsultacjach społecznych”

4.
 
w środku sezonu wakacyjnego

proponując wejście w życie natychmiast po ogłoszeniu,

a uzasadnia się te wszystkie pospieszne działania

UWAGA: bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych.

5.

Wprowadzenie zakazu wydawania leków które były wydawane

w punktach aptecznych od lat,uzasadnia się koniecznością

zapewnienia bezpieczeństwa ich stosowania, jakby nagle przestały

być one bezpieczne, a może komuś zależy na szybkim przepchnięciu sprawy.

Poza tym wprowadzenie rozporządzenia uzasadnia się wydaniem przez

Towarzystwo Farmaceutyczne nowej Farmakopei w której został umieszczony

nowy „wykaz leków bardzo silnie działających” tzw wykaz A

i koniecznością dostosowania prawa do tego wykazu

6.

Zaznaczam, że wykaz opracowywany jest bez podstawy ustawowej i

ma znaczenie tylko pomocnicze, na co zwraca się nawet uwagę w Farmakopei,

Przy czym poprzednie rozporządzenia w ogóle nie odnosiły się do

Farmakopei a po prostu zawierały listę substancji niedopuszczonych do

sprzedaży w punktach aptecznych.

Przypominam że poprzednia Farmakopea Polska VII zawierała

wykaz „substancji bardzo silnie działających”złożony z kilkunastu pozycji.

W nowej są ich setki a co ciekawsze co droższe pozycje

„przeskoczyły” wykaz leków silnie działających tzw wykaz B

i wskoczyły od razu do wykazu A


Dlatego bardzo proszę o jak najszybsze zajęcie się sprawą

tego rozporządzenia gdyż przywołane przeze mnie okoliczności zdają

się świadczyć że zastosowana została tu metoda faktów dokonanych,

a zmiany nim wprowadzone wpłyną bardzo

niekorzystnie na rozwój terenów wiejskich

co nie powinno być państwu obojętne.


1__ Punkty apteczne (które mogą być lokowane tylko na wsiach)

a wprowadzono w celu poprawienia zaopatrzenia ludności wiejskiej w leki,

są od początku solą w oku farmaceutów gdyż zmniejszają obroty aptekom

oraz co najważniejsze dostarczają potężnego argumentu że nie tylko

magister farmacji może zapewnić właściwe bezpieczeństwo stosowania

leków (w punktach aptecznych kierownikami mogą być technicy farmaceutyczni,

a poziom bezpieczeństwa stosowania leków nie jest tam niższy )

poniżej zamieszczam art.70 prawa farmaceutycznego regulujący kwestie punktów:


Art. 70. 1. Poza aptekami obrót detaliczny produktami leczniczymi,

z uwzględnieniem art. 71 ust. 1 i 3 pkt 2, mogą prowadzić punkty apteczne.

2. Punkty, o których mowa w ust. 1, może prowadzić osoba fizyczna,

osoba prawna oraz niemająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego.

2a. W punkcie aptecznym musi być ustanowiona osoba odpowiedzialna

za prowadzenie punktu, będąca kierownikiem punktu aptecznego.

2b. Kierownikiem punktu aptecznego może być farmaceuta z rocznym stażem

lub technik farmaceutyczny, posiadający trzyletni staż pracy w aptekach ogólnodostępnych.

3. Punkty apteczne tworzone po dniu wejścia w życie ustawy mogą być usytuowane

jedynie na terenach wiejskich, jeżeli na terenie danej wsi nie jest prowadzona apteka ogólnodostępna.


2__ Punkty mogą być tworzone w miejscowościach wiejskich w których

nie ma aptek a jedyną (prócz braku konieczności zatrudniania magistrów )

istotną różnica jest brak receptury


3__ prawdziwe skutki wprowadzenia rozporządzenia


Wskutek konieczności likwidacji większości punktów aptecznych spowodowanej

bardzo dużym spadkiem obrotów na rzecz aptek z zasady lokowanych

w większych miejscowościach prawdopodobnie nastąpi :

*

wzrost bezrobocia
*

spadek dochodów gmin na rzecz ośrodków miejskich
*

spadek poziomu życia poprzez konieczność wędrówek po leki
*

i co najważniejsze poprzez utrudnienie zaopatrzenia pacjentów w leki

będzie skłaniało wielu z nich do odstąpienia od leczenia co z pewnością

będzie miało tragiczne konsekwencje wielokroć przewyższające wydumane zyski

z bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych

4__ Najciekawsze jest to kto został zaproszony do tych „konsultacji”

Już na pierwszy rzut oka widać że zaproszeni zostali tylko zwolennicy nowej regulacji lub instytucje

w stosunku do projektowanego rozporządzenia neutralne.

Nie zaproszono natomiast

- związku zawodowego techników RP

*

przedstawicieli organizacji wspierających rozwój wsi
*

ministra rolnictwa

czyli tych którzy są najbardziej zainteresowani


5__ W kwestii bezpieczeństwa pacjenta czy tzw. opieki farmaceutycznej

.Miała by ona jakiś sens jeżeli pacjent byłby przypisany do jednej apteki i farmaceuty,

który miałby wgląd w to co pacjent zażywał i na co się leczył oraz tylko on mógłby

mu sprzedawać leki.

Na szczęście jednak w obecnej sytuacji tego rodzaju monopol jest niemożliwy.

Co więcej , jakiekolwiek próby zastępowania lekarza mającego nieporównanie większy

zasób wiedzy o stanie zdrowia pacjenta oraz doświadczenie w leczeniu mogą się

zakończyć dla tego ostatniego tragicznie.

A co do fachowości, w punkcie aptecznym kierownikiem może być technik farmaceutyczny

przy czym technik obecnie zdaje egzamin państwowy w związku z czym kwestia

jego kwalifikacji jest bezdyskusyjna.

Co do kształcenia magistrów wystarczy zauważyć że magister farmacji

żeby być kierownikiem apteki musi mieć pięć lat stażu.


6__ Zwracam uwagę że słowo „bardzo” upodabnia jego nazwę do zawartej w art.91 ust.1 pkt1

prawa farmaceutycznego dyspozycji że zabrania się technikowi farmaceutycznemu

wydawać „substancje bardzo silnie działające określone w

Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” Art. 91. 1.Prawa Farmaceutycznego mówi że

Technik farmaceutyczny, posiadający dwuletnią praktykę w aptece w pełnym wymiarze czasu pracy,

może wykonywać w aptece czynności fachowe polegające na sporządzaniu, wytwarzaniu,

wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, z wyjątkiem

produktów leczniczych mających w swoim składzie:

1.

substancje bardzo silnie działające określone w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych

dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) substancje odurzające,

3) substancje psychotropowe grupy I-P oraz II-P

określone w odrębnych przepisach.

Proszę zwrócić uwagę że że odnośnie substancji psychotropowych

artykuł zabrania wydawania tylko substancji z grup I-P i II-P

takie jak amfetamina czy inne niezwykle silne psychotropy,

które nie są stosowane w lecznictwie otwartym i nie są dopuszczone

do wydawania w aptekach, pozwala natomiast wydawać technikowi

substancje z grup III-P i IV-P jedyne tak naprawdę nadużywane

i bardzo silnie działające leki których ewidencjonowanie jest zresztą

obwarowane obostrzeniami z ustawy o przeciwdziałaniu narkomani.

W świetle powyższego interpretacja ust1 pkt1 nie powinna budzić

najmniejszych wątpliwości że substancjami bardzo silnie działającymi

określonymi w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych są leki

określone symbolem Lz (stosowane w lecznictwie szpitalnym).

dlatego też twierdzenie że jakoby wspomniany wyżej wykaz nie zawiera

listy substancji bardzo silnie działających i należy tworzyć posiłkując stanowi

bardzo poważną nadinterpretację prawa

Odnośnie pkt2 ponieważ powtarzają się głosy że technik nie powinien sprzedawać

żadnych leków zawierających środki odurzające, również tych dostępnych

bez recepty jak np.: niquitin (gumy z nikotyną ) czy kofeiny.

Proszę zwrócić uwagę że pkt2 mówi o substancjach odurzających natomiast

ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii posługuje się terminem środki odurzające,

niby bardzo podobnym jednak nie tożsamym dlatego też pamiętając ,o zasadzie

racjonalności ustawodawcy należy przyjąć że jest to zabieg celowy mający na celu

zapobieżenie automatycznemu stosowaniu ww ustawy

...


Komentarze
Rachel dnia czerwiec 13 2012 09:08:53
Party dresses
Rachel dnia czerwiec 20 2012 09:32:30
Cheap Wedding Dresses
Rachel dnia czerwiec 21 2012 04:16:17
replica watches for sale

Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.

Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.

Z ostatniej chwili...


Z ostatniej chwili...

Informacje
Polityka Lekowa


Prawo


Dystrybucja leków


Najważniejsze Informacje


Informacje Z Kraju i ze Świata

Od momentu wyrządzenia nam krzywdy...
=>

Created By Joozeek@2009

DATA-LINK supported

stat4u

Witamy na naszej stronie !


prosze czekac... Gry


trwa inicjalizacja, prosze czekac... gry samochodowetrwa inicjalizacja, prosze czekac...dodatki na stroneGRY mario


prosze czekac.. gry mmorpg


FORUM P.A.
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 257
Najnowszy Użytkownik: MournDalael
Online

Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Sabina
30/10/2013 14:45
Czy ktoś dostał ofertę z e PRUF i co o tym sądzicie?

halina
14/05/2013 09:03
Dawno nie słuchaliśmy audycji radiowej na stronie Izby Gosp. Pa.Może przydałoby się zrobić audycję bo na tę stronę mało kto zagląda.

Joozeek
29/03/2013 11:10
Ciepłych i udanych Świąt Wielkanocnych oraz wszelkiej pomyślności i radości w życiu zawodowym i prywatnym ! administracja

paeskulap
07/11/2012 21:28
jesli przyjedziemy do czestochowy gdzie mozna przenocowac 1-2 grudnia zjazd jestesmy z torunia

paeskulap
12/09/2012 23:21
probowalam odsluchac radio i nic a bardzo mnie to interesuje opłaciłam składki za 2011 izastanawiam się czy wysłać za 2012

paeskulap
12/09/2012 23:17
czy moge cos napisac otoz nie probuje inic a jestem wscikla


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashiontrends.icu | frmode.eu