Strona Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek
 
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Nawigacja
Strona Główna
Kontakt

INFORMACJE FARMACEUTYCZNE
O Nas
Księga Gości
Komunikaty
Co o Nas myśla inni ?
O Nas w Mediach
Ważne i przydatne
Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych RP
Pomoc Techniczna Dla Wszystkich
Projekt Nowej Listy Leków 03.2010
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22.10.2010 - pobierz
Najnowsza lista - 22.10.2010
Z ostatniej chwili...

Temat zmienny w zależności od aktualnych informacji...OBSERWUJCIE FORUM !!! 


Aktualności !

W czwartek 7 lutego 2013r przedstawiciele naszej izby spotkali się z parlamentarnym zespołem do spraw podstawowej opieki zdrowotnej i profilaktyki. Uczestniczyli posłowie przewodnicząca - poseł Lidia Gądek, ponadto Czechyra Czesław sekretarz zespołu oraz Czaplicka Barbara, Elżbieta Gelert, Alicja Dąbrowska, Barbara Czaplicka, Marek Hok i Andrzej Orzechowski. Ze strony Izby Paweł Klimczak, Koryna Borońska, Mariusz Biskot , oraz Dominik Żyro ze Związku Zawodowego. Relacja ze spotkania w numerze 3/2013 naszego biuletynu oraz na forum izby.

Nowa lista leków refundowanych 2012

Więcej: TUTAJAptekarze krytycznie o rozporządzeniu w sprawie recept

OIA Katowice/rynekaptek.pl 20-11-2011
Śląska Izba Aptekarska skierowała swoje uwagi do MZ do projektu w sprawie recept lekarskich. . - Ogólnie pomysłodawca w perfekcyjny sposób komplikuje system wystawiania i realizacji recept i zdecydowanie doskonale wprowadza rozwiązania mające na celu wygenerowanie jak największych oszczędności w refundacji za leki - uważa Stanisław Piechula, prezes ŚIA. "Wprowadzane rozwiązania spowodują zdecydowanie większą ilość błędnie wypisywanych recept, a to z kolei zmusi pacjentów do ponoszenia pełnej odpłatności za leki przysługujące im z refundacją. Pacjentom, których nie stać na 100% odpłatność, zostanie zafundowana rehabilitacja ruchowa w bieganiu za poprawą recept" - uważa prezes Piechula. Zdaniem aptekarzy, ustawodawca powinien skorzystać ze śląskiego systemu kart i recept, który powinien być wzorem dla wszystkich oddziałów NFZ, a nie doprowadzać do ponownego wypisywania recept ręcznie.

Więcej: TUTAJ


***********************************************************************************************

Najnowsze wiadomości


***********************************************************************************************

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski podał się w czwartek wieczorem (16 grudnia) do dymisji - dowiedziała się PAP z dwóch źródeł, zbliżonych do kierownictwa resortu.

Jak dowiedziała się PAP ze źródeł w MZ, minister zdrowia Ewa Kopacz przyjęła dymisję Twardowskiego. Teraz musi wyrazić na nią zgodę premier Donald Tusk.

Według źródeł, powodem dymisji Twardowskiego jest spór o kontrakty na 2011 r. z Federacją Porozumienie Zielonogórskie oraz opóźnienie w wejściu w życie listy leków refundowanych, na której miały znaleźć się długodziałające analogi insulin.
Twardowski jest absolwentem Akademii Medycznej we Wrocławiu. Posiada specjalizacje: w zakresie chorób wewnętrznych oraz medycyny rodzinnej. Jest współzałożycielem Porozumienia Zielonogórskiego, byłym członkiem jego prezydium i przewodniczącym zespołu negocjacyjnego. Pracował na Oddziale Wewnętrznym Szpitala w Nowej Soli, był tam także kierownikiem przychodni rejonowej oraz dyrektorem zespołu lekarzy rodzinnych.

PZ domaga się wzrostu o 72 groszy tzw. stawki kapitacyjnej za świadczenie wykonane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Obecnie stawka wynosi 8 zł. NFZ podkreśla, że nie ma pieniędzy na taką podwyżkę. W środę obyło się kolejne spotkanie w tej sprawie, w którym uczestniczyła m.in. Kopacz i Twardowski. Negocjacje nie zakończyły się jednak porozumieniem.

Kontrakty muszą zostać podpisane do końca grudnia, w przeciwnym razie pacjenci nie będą mogli korzystać w ramach ubezpieczenia w NFZ z porad lekarzy należących do PZ, które zrzesza ich ponad 14 tyssięcy.
Nowa lista leków refundowanych ma wejść w życie 30 grudnia, a nie 16 grudnia, jak zapowiadało MZ. Wbrew wcześniejszym deklaracjom resortu zdrowia, może zabraknąć na niej długodzialających analogów insulin.
Wiceminister Marek Twardowski powiedział we wtorek PAP, że kwestia umieszczenia na liście insulin analogowych zależna jest od komunikatu Europejskiej Agencji Leków (EMA), która ma zająć stanowisko w sprawie ich bezpieczeństwa dla zdrowia i skuteczności terapii.

Pod koniec października Marek Twardowski poinformował, że długodziałające analogi insulinowe znajdą się na liście leków refundowanych, która miała wejść w życie 16 grudnia. Jak mówił wtedy wiceminister zdrowia, środki na refundacje pochodzą z oszczędności, które powstały dzięki korzystnym negocjacjom z koncernami farmaceutycznymi.

Przeciwko decyzji resortu zdrowia protestowała Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Jej zdaniem insuliny analogowe powinny być refundowane tylko w przypadku chorych, dla których są niezbędne z przyczyn medycznych.

 
Audycja z Udziałem G.Kucharewicza i zaproszonych gości w Radio Maryja


Tu : http://www.4shared.com/embed/421761999/e06d67ca


wypowiedż Koryny : http://www.4shared.com/embed/421752371/28b7929e

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

1353

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 22 października 2010 r.

w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być
dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu
pozaaptecznego oraz punktach aptecznych

Na podstawie art. 71 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia
6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U.
z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.2)) zarządza się, co
następuje:

§ 1. Dopuszczone do obrotu w :

1)  punktach aptecznych mogą być produkty lecznicze
zawierające w swoim sktadzie substancje czynne
wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) sklepach zielarsko-medycznych mogą być produk-
ty lecznicze zawierające w swoim sktadzie sub-
stancje czynne wymienione w załączniku nr 2 do
rozporządzenia;

1' Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej
— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 i Nr 234,
poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92,
poz. 753, Nr 95, poz. 788 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r.
Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679.

3) sklepach ogólnodostępnych oraz w sklepach
specjalistycznego zaopatrzenia medycznego mogą
być produkty lecznicze zawierające w swoim skła-
dzie substancje czynne wymienione w załączniku
nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. Placówki obrotu pozaaptecznego oraz punkty
apteczne mogą przez 6 miesięcy od dnia wejścia w ży-
cie niniejszego rozporządzenia prowadzić obrót deta-
liczny produktami leczniczymi, które były ujęte w wy-
kazach stanowiących załączniki do rozporządzenia,
o którym mowa w § 3, jeżeli te produkty lecznicze zo-
stały nabyte przed dniem wejścia wżycie niniejszego
rozporządzenia.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 6 października 2009 r. w sprawie wykazu pro-
duktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do
obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz
punktach aptecznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1335).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: E. Kopacz

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 22 października 2010 r. (poz. 1353) 


 

Najnowszy wykaz leków dopuszczonych do obrotu w P.A.

  

http://www.zztf.eu/documents/d10d53.pdf

więcej informacji Tu :
 
http://punkty-apteczne.pl/viewtopic.php?f=7&t=1187&start=0
 


Lista została podpisana przez panią minister !!!

Teraz tylko drukowanie (dwa tygodnie i będzie)
Można się dotowarowywać !

Więcej informacji w miarę rozwijania się tematu i danych od osób zaangażowanych w naszą sprawę !

****************************************************************************************************
Minął Rok...    


Projekty rozporządzeń dotyczące pozaaptecznego obrotu lekami
MZ/rynekaptek.pl 10-09-2010, 12:59

Ministerstwo zdrowia opublikowało projekty rozporządzeń w sprawie kryteriów klasyfikacji oraz wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych. .
Wersje obu projektów są po uzgodnieniach zewnętrznych. Rozporządzenia wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ministerstwo informuje także, iż placówki obrotu pozaaptecznego oraz punkty apteczne mogą przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia prowadzić obrót detaliczny produktami leczniczymi, które znajdują się na wykazie poprzedniego rozporządzenia z 6 października 2009 roku, jeśli te produkty lecznicze zostały nabyte przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.


http://www.rynekaptek.pl/prawo/projekty-rozporzadzen-dotyczace-pozaaptecznego-obrotu-lekami,967.html

 kliknij poniżej !

Informacje bieżące o PA


Minister czeka, punkty apteczne padają...
( Ziemowit Nowak 2010-08-23)

Punkty apteczne mogą zniknąć ze wsi i małych miasteczek. Wszystko przez wykaz leków, którymi mogą handlować. Po naszym artykule Ministerstwo Zdrowia przyznało, że roi się tam od błędów, ale przez rok ich nie usunęło !

- Jeżeli ministerstwo się nie pospieszy, to we wrześniu zwijam interes. Tracę klientów każdego tygodnia, rozgoryczeni ludzie muszą jeździć kilka kilometrów do apteki po drobiazgi, które do niedawna kupowali u mnie - alarmuje Aleksandra Smarzyńska, właścicielka punktu aptecznego we wsi Jagodne (gmina Mirzec).

Jej sytuację opisaliśmy jesienią ubiegłego roku, kiedy to weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie nowej listy leków, którymi mogą handlować punkty apteczne. W odróżnieniu od aptek mają krótszy czas pracy, nie muszą zatrudniać magistra farmacji. Jest ich w całym kraju około 1,3 tys., głównie na wsiach. Zawsze miały ograniczoną listę leków w porównaniu z aptekami. Ale w nowym wykazie znalazła się cała masa absurdów - brakowało popularnych leków lub dawek, form leków (była maść, nie było kremu) itp., użyto nazw handlowych, forując jednego producenta. Kiedy zapytaliśmy o feralną listę, ministerstwo przyznało się do błędu i zobowiązało do nowelizacji wykazu. Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia wiceminister Marek Twardowski napisał, że "nowelizacja zostanie wykorzystana do skorygowania zgłoszonych błędów, które znalazły się w wykazie".
Minęło 10 miesięcy od obietnicy wiceministra, a jest jeszcze gorzej.

Wykaz wymienia bowiem również kody AEN leków, a w ciągu tego czasu wiele leków te kody zmieniło, np. jeśli zmieniło się opakowanie. Punkt apteczny nie może już nimi handlować. - Opakowanie zmienił lek poprawiający krążenie żylne Detralex i oczywiście kod AEN też się zmienił. Ten lek kupowali u mnie starsi ludzie, teraz nie mogą. Nie mogę sprzedawać jego odpowiednika, bo w wykazie go nie ma. A reklamy w telewizji lecą - irytuje się Beata Bojczuk z Wilkowa w województwie opolskim.

Do najbliższej apteki jest sześć kilometrów. - To jest tragedia. Podstawowych rzeczy nie ma, klient nie może mieć tańszych zamienników, tylko droższe. Paranoja - dodaje Bojczuk. - Tak, słyszałem, że właściciele punktów aptecznych myślą o ich zamknięciu, szczególnie tych najmniejszych - mówi Paweł Klimczak, prezes Izby Gospodarczej Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek, która powstała na fali protestów przeciwko absurdalnej liście. Izba konsultuje z ministerstwem nowy wykaz. - Jest już gotowy, uwzględnia składniki chemiczne, a nie nazwy handlowe, podaje dawki maksymalne, spełnia nasze postulaty. Moim zdaniem wystarczy wykaz podpisać - dodaje Klimczak.

Jednak według ministerstwa nie jest to takie proste, bo wykaz jest tylko jednym z trzech załącznik&´w do rozporządzenia. Pozostałe dwa regulują sprzedaż leków przez sklepy zielarskie i w innych punktach handlowych. - Nie mamy uzgodnionego wykazu dla sklepów zielarskich. Wciąż mają nowe propozycje, a wszystkie uwagi, które wpływają do wykazów, wstrzymują ich zatwierdzenie - tłumaczy Piotr Olechno, rzecznik prasowy ministra zdrowia. Nie potrafi powiedzieć, ile jeszcze potrwają konsultacje.

Źródło: Gazeta Wyborcza Kielce
Muzyczne Radio  2010-06-08 12:09 wypowiedż Agaty

"Pozytywna"lista leków w punktach aptecznych

 
Dzisiaj pod ministerstwem Zdrowia w Warszawie pikietują właściciele wiejskich punktów aptecznych, w których od 8 miesięcy nie można kupić wielu popularnych leków.
Skutek ustalenia przez Ministerstwo Zdrowia tzw. "pozytywnej" listy leków jest taki, że w wiejskich punktach aptecznych nie można kupić np. Gripexu czy mleka modyfikowanego. Ale to samo ministerstwo nie protestuje np. przeciwko powstawaniu kolejnych punktów sprzedających "Dopalacze".
Tę listę układał ktoś albo po zażyciu narkotyków, albo pijany - mówi Agata Link prowadząca od kilku lat punkt apteczny w Krzeszowie w pow. kamiennogórskim.
Mogę sprowadzić spirytus salicylowy, i to tylko w 25-litrowej beczce, mogę sprzedawać psychotropy, ale nie wolno mi sprzedawać nawet małego opakowania oliwki parafinowej. Gdzie tu logika? Pyta pani Agata.kliknij poniżej !

Pozytywna"lista leków w punktach aptecznych - wypowiedż Agaty dla Muzycznego Radia

Komentarze
Brak komentarzy.

Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.

Z ostatniej chwili...


Z ostatniej chwili...

Informacje
Polityka Lekowa


Prawo


Dystrybucja leków


Najważniejsze Informacje


Informacje Z Kraju i ze Świata

Od momentu wyrządzenia nam krzywdy...
=>

Created By Joozeek@2009

DATA-LINK supported

stat4u

Witamy na naszej stronie !


prosze czekac... Gry


trwa inicjalizacja, prosze czekac... gry samochodowetrwa inicjalizacja, prosze czekac...dodatki na stroneGRY mario


prosze czekac.. gry mmorpg


FORUM P.A.
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 257
Najnowszy Użytkownik: MournDalael
Online

Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Sabina
30/10/2013 14:45
Czy ktoś dostał ofertę z e PRUF i co o tym sądzicie?

halina
14/05/2013 09:03
Dawno nie słuchaliśmy audycji radiowej na stronie Izby Gosp. Pa.Może przydałoby się zrobić audycję bo na tę stronę mało kto zagląda.

Joozeek
29/03/2013 11:10
Ciepłych i udanych Świąt Wielkanocnych oraz wszelkiej pomyślności i radości w życiu zawodowym i prywatnym ! administracja

paeskulap
07/11/2012 21:28
jesli przyjedziemy do czestochowy gdzie mozna przenocowac 1-2 grudnia zjazd jestesmy z torunia

paeskulap
12/09/2012 23:21
probowalam odsluchac radio i nic a bardzo mnie to interesuje opłaciłam składki za 2011 izastanawiam się czy wysłać za 2012

paeskulap
12/09/2012 23:17
czy moge cos napisac otoz nie probuje inic a jestem wscikla


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashiontrends.icu | frmode.eu